Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Misyon-Vizyon

MİSYON

Akademik temeli sağlam, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, geniş açılı eğitim sistemini sunan üniversitemizin kalite ve değerlendirme kültürünü özümsemiş, eşit şartlarda ve düzenli olarak öğrencilerimizin beslenme, barınma, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlık, kültür ve spor hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak personelimize ve geleceğimizin teminatı olan gençlere iyi bir hizmet sunmaktır.

VİZYON

Daha iyi bir gelecek için yarınlara ışık tutacak öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayacak tüm hizmet alanlarında, sürekli gelişmenin esas alındığı etkin ve gelişmiş insan kaynağı ile bilgi ve teknolojinin kullanıldığı kaliteli hizmet sunan öncü bir başkanlık olarak sağlıklı bir nesil gelişimine katkıda bulunmaktır.