Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Daire Başkanı

Öğr. Gör. Alper KARAKURT
Daire Başkan V.