Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Arama Kurtarma Topluluğu

Topluluk Başkanı: Sadin SEZEN

Akademik Danışman: Öğr. Gör. M.Paşa GÜLTAŞ

Durumu: Üyelerinin Mezun Olması Nedeniyle Pasif