ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

MENTÖRÜM MTÜ TIP FAKÜLTESİ SEMPOZYUMU

“MENTÖRÜM MTÜ” Kapsamında
TIP FAKÜLTESİ
                     “SEMPOZYUM PROGRAMI”                       
“TIP FAKÜLTELERİNDE MENTÖRLÜK PROGRAMLARININ GELİŞİMİ VE ÖNEMİ”
Sempozyum Tarihi : 23 EKİM 2021 Cumartesi Saat:13:00
Toplantı Formatı: HİBRİT (Çevrimiçi UZEM+Konferans Salonundan Canlı)
Katılımcılar ve Konuşma Konuları:
1- Prof.Dr.Pınar Özışık /Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv.Tıp Fakültesi Dekanı
“Tıp Fakültelerinde Mentörlük Programlarının Tasarımı”(CANLI KONFERANS)
2- Prof.Dr.Türker Kılıç /Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı
“Üniversitelerde Mentörlük Programlarının Önemi”” İyi bir Mentör nasıl olmalı?”(CANLI KONFERANS)
3-Prof.Dr.Mustafa Başkaya /Wisconsin Ünv.Tıp Fakültesi /ABD Nöşoşirürji Departmanı Öğr.Üyesi
“Türk öğrenciler Yurt Dışı Mentörlük ve Fellowship Programlarından Nasıl Faydalanabilir?” (ABD den Saat:15:00 Türkiye/Malatya yerel saati ile çevrimiçi)
4-Dila Gönül Coşkun/ MTÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi
“Tıp Fakültesi öğrencisi iyi bir mentörlük programından ne bekler?”
TR