ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Daire Başkanı

Gani SATILMIŞ
Daire Başkan V.
TR