ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Genç Adım Topluluğu

Topluluk Başkanı: Miraç Erdal ÖZDAŞ

Akademik Danışman: Öğr. Gör. Aziz ZENGİN

Durumu: Aktif

TR