ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yeniler Topluluğu

Topluluk Başkanı: Muhammed DURMAZ

Akademik Danışman: Öğr. Gör. Fatma Berna AKALIN

Durumu: Üyelerinin Mezun Olması Nedeniyle Pasif

TR