ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Organik Gübre Topluluğu

Topluluk Başkanı: Mehmet Ertuğrul ABAN

Akademik Danışman: Öğr. Gör. Gültünay EREN

Durumu: Üyelerinin Mezun Olması Nedeniyle Pasif

TR