ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yerel Yönetimler Topluluğu

Topluluk Başkanı: Sümeyye KARADAĞ

Akademik Danışman: Öğr. Gör. Taha Yasin ATEŞ

Durumu: Üyelerinin Mezun Olması Nedeniyle Pasif

TR