ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İnsani Değerler ve Medeniyet Topluluğu

Topluluk Başkanı: Abdulaziz KADAK Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Cem KAYA Durumu: Aktif  
TR