ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Aktif Yaşlanma Topluluğu

Topluluk Başkanı: Hedra OLCAY Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ferhat TOPER Durumu: Aktif
TR