ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Dans Topluluğu

Topluluk Başkanı: Ebru POLAT Akademik Danışman: Doç. Dr. Elif Sanem GÜLEÇ Durumu: Aktif
TR